amwmg | advanced marketing web media group vaše rešenje za digitalni marketing i poslovnu edukaciju
amwmg | advanced marketing web media group

O projektu:

    Advanced Marketing Web Media Group Šta je AMWMG ? Akronim od, Advanced Marketing Web Media Group ili napredni marketing na internetu. Kao što i prevod nije bukvalan i doslovan tako nije i naše potpuno i isključivo delovanje na internetu, a na šta bi naziv upućivao. Naime, umesto seminara i obuka, bili bi samo webinari, a meni se nikako ne odriče ovih prvih. No jedno je zasigurno tačno. Naše delovanje i pružanje usluga prvenstveno je aktivnost koja je vezana za Internet u najširem smislu te reči.

 

Pogledaj sajt